تعطیلی کلیه فعالیت های آموزشی دانشگاه تا روز پنجشنبه ۱۵ اسفند

‼️‼️ قابل توجه دانشجویان گرامی؛

🔴 با توجه به اطلاعیه وزارت بهداشت ،

کلیه فعالیت‌های آموزشی در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تا روز پنجشنبه ۱۵ اسفند تعطیل اعلام می‌گردد.