اختصاص کل امکانات کارگاه خیاطی دانشگاه مارلیک به تولید لباس پزشکان و بیماران ، ماسک و ...

🔴با سلام و سپاس فراوان از اقدامات ارزشمند عزیزان در یاری رساندن به همنوعانمان، به استحضار دوستان می رساند دانشگاه مارلیک نوشهر  در راستای رسالت اجتماعی خود  کل کارگاه خیاطی دانشگاه  را برای تهیه لوازم مورد نیاز بیمارستانی نظیر لباسهای پزشکان و بیماران، ماسک و...   به اینکار اختصاص داده است


#کرونا_را_شکست_میدهیم