شماره کارت موسسه ، جهت واریز شهریه

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تلاش جهت به حداقل رساندن مراجعات اداری
شماره کارت موسسه جهت واریز وجه شهریه به شرح ذیل به حضورتان اعلام میگردد

6037-6919-9037-8564

لطفا پس از واریز، فیش واریزی را به شماره 09366435429 از طریق نرم افزار تلگرام ارسال نمایید