دریافت کارت و رمز امتحانات

دانشجوي گرامي

جهت دريافت كارت امتحان و رمز ورود به سامانه امتحانات از فردا (يكشنبه 8 تير) به واحد آموزش مراجعه نماييد.

تلفن :
01152322004