شیوه برگزاری آزمون به صورت حضوری و غیر حضوری

🔴 شیوه برگزاری آزمون به صورت غیر حضوری ( آنلاین)


۱- سوالات در زمان مشخص شده در کارت امتحان توسط استاد در سامانه کلاس های مجازی بارگزاری می شود


۲- دانشجو پاسخ سوالات را در برگه a4 به صورت خوانا یادداشت و از طریق یکی از نرم افزار های معرفی شده (مانند whatsapp) در زمان مشخص شده در سوال ،به شماره تلفن اعلام شده توسط استاد ارسال میکند


نکته ۱: حضور در جلسه آزمون الزامی می باشد و در صورت عدم حضور ، برای درس نمره صفر منظور خواهد شد


نکته ۲: نمره آزمون پایانی ۵ خواهد بود


نکته ۳: پرداخت تعهدات شهریه و بدهی قبلی جهت فعال شدن سامانه امتحانات الزامی می باشد
🔴 شیوه برگزاری آزمون به صورت حضوری


۱- سوالات در زمان مشخص شده در کارت امتحان توسط مراقبین ، در حوزه آزمون در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت


۲- دانشجو پس از پاسخ به سوالات در زمان مشخص شده برگه امتحانی را به مراقب تحویل میدهد


نکته ۱: حضور در جلسه آزمون الزامی می باشد و در صورت عدم حضور ، برای درس نمره صفر منظور خواهد شد


نکته ۲: نمره آزمون پایانی ۵ خواهد بود


نکته ۳: پرداخت تعهدات شهریه و بدهی قبلی جهت فعال شدن سامانه امتحانات الزامی می باشد