پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی - جهت نیمسال مهر 99

پذیرش سراسری دانشجو در مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بدون کنکور

جهت نیمسال مهر 99