قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری درس معرفی به استاد اخذ کرده اند

کلبه دانشجویان گرامی که در نیمسال جاری درس معرفی به استاد اخذ کرده اند ، لطفا حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 14 مرداد ، جهت ثبت درخواست امتحان به اداره آموزش مراجعه نمایند

ضمنا آزمون دروس معرفی به استاد در روز چهارشنبه 15 مرداد ، راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد