زمان انتخاب واحد با تاخیر نیمسال مهر 99

زمان انتخاب واحد با تاخیر نیمسال مهر 99 از روز یکشنبه 23 شهریور لغایت سه شنبه 25 شهریور خواهد بود.

بدیهی است زمان اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر برای نیمسال مهر دانشجو مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات آموزشی منظور خواهد شد

مسئولیت کلیه عواقب آموزشی در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر بر عهده دانشجو خواهد بود