زمان شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

دانشجویان گرامی با توجه به شروع امتحانات نیمسال جاری از روز شنبه 20 دی 1399 ، لطفا جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و فعال شدن سامانه مجازی امتحانات ، حداکثر تا تاریخ 2 دی نسبت به پرداخت تعهدات شهریه و بدهی قبلی خود اقدام نمایید