شیوه برگزاری امتحانات

🔴شیوه برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال ۱۳۹۹


1️⃣ دریافت کارت امتحان از طریق 

سامانه آموزشی به آدرس


http://109.162.197.65


2️⃣ حضور در زمان شروع امتحان در سامانه کلاس های مجازی مطابق با لینک اعلام شده در برنامه کلاسی و یا گروه واتس اپ درس مربوطه و مشاهده سوالات و مدت زمان پاسخگویی


3️⃣ پاسخ به سوالات در زمان مشخص شده و ارسال پاسخنامه به واتس اپ استاد درس مربوطه

‼️ در پاسخنامه حتما نام درس ، نام و نام خانوادگی دانشجو ، کد دانشجویی و کد ملی ، رشته تحصیلی و سال ورود درج شود ، در غیراینصورت پاسخنامه توسط استاد بررسی نخواهد شد


⚠️ دانشجویان گرامی در صورت عدم پرداخت بدهی شهریه به صورت کامل سامانه ورود نمره و امتحان فعال نخواهد شد و مسئولیت کلیه عواقب آموزشی برعهده دانشجو خواهد بود


موفق و پیروز باشید


اداره امتحانات دانشگاه مارلیک نوشهر


@marlikUN