آغاز واکسیناسیون سراسری دانشجویان در برابر ویروس کرونا


ضمن آرزوی سلامتی برای همه دانشجویان گرامی

به اطلاع شما عزیزان می رسانیم ، با پیگیری های انجام گرفته کد ملی دانشجویان دانشگاه مارلیک نوشهر در سامانه پارسا ( سامانه سراسری واکسیناسیون وزارت بهداشت) ثبت گردیده است.
دانشجویان گرامی با در دست داشتن کارت ملی می توانند به مراکز واکسیناسیون سراسر استان مراجعه نمایند

روابط عمومی دانشگاه مارلیک نوشهر