قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 1400 مقطع کارشناسی پیوسته

قابل توجه دانشجویان نو ورود دانشگاه مارلیک نوشهر؛


ضمن تبریک و خیر مقدم به دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی پیوسته، به اطلاع می رساند، کلاس ها از این هفته آغاز و جهت دریافت برگه های انتخاب واحد و آگاهی از زمان کلاس ها به واحد ثبت نام دانشگاه مراجعه فرمایید.