واکسیناسیون عمومی کلیه دانشجویان در برابر ویروس کرونا

نظر به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد برگزاری کلاس های دانشگاه بصورت حضوری از آبان 1400 ، و با توجه به ابلاغیه وزارت بهداشت مبنی بر ارائه خدمات آموزشی به افراد واکسینه شده در برابر ویروس کرونا ، لطفا هرچه سریعتر جهت تزریق واکسن به یکی از مراکز بهداشت یا مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه نمایید