ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

با توجه به نزدیک شدن، زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 ، کلیه متقاضیان گرامی می توانند جهت انجام فرآیند ثبت نام به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایند
شرایط ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 : فارع التحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته حداکثر تا 31 شهریور 1401

تلفن تماس : 01152322004