شماره کارت موسسه جهت واریز شهریه

🔴 شماره کارت موسسه جهت واریز شهریه 


6277607000152616


به نام موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

🛑 لطفا پس از واریز ، فیش را به همراه شماره دانشجویی ، نام و نام خانوادگی ، کد ملی  ، رشته و مقطع تحصیلی از طریق نرم افزار واتس اپ به شماره 09366435429 ارسال نمایید.


تلفن واحد مالی : 01152321986