آخرین مهلت جهت ارائه و ثبت نمرات دروس پایان نامه ، طرح نهایی ، پروژه و کارآموزی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی در نیمسال جاری درس پایان نامه ، طرح نهایی ، پروژه و کارآموزی اخذ کرده اند

آخرین مهلت ثبت نمرات برای این دروس 25 بهمن 1400 می باشد. ، در صورت عدم ثبت نمرات این دروس در زمان مقرر دانشجو مشمول پرداخت شهریه  نیمسال بعد خواهد شد