تاریخ شروع انتخاب واحد و راهنمای پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

‼️قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

تاریخ شروع انتخاب واحد 12 بهمن 1400 
🛑 جهت شروع فرآیند انتخاب واحد پرداخت بدهی قبلی + شهریه ثابت + شهریه متغیر ( محاسبه شده طبق مبالغ اعلام شده ) الزامی می باشد.

🔸 در صورت پرداخت کامل شهریه بصورت اینترنتی در زمانبندی مشخص شده برای هر رشته ، % 10 تخفیف خوش حسابی برای نیمسال 14002 دانشجو منظور خواهد شد.

🔴 در صورت درخواست تقسیط پرداخت شهریه پرداخت بدهی قبلی الزامی خواهد بود.


🔴 مراحل انجام تقسیط شهریه

1️⃣ پرداخت کامل بدهی قبلی

2️⃣ پرداخت مبلغ پیش پرداخت
🔸 کاردانی 1.000.000 تومان
🔸 کارشناسی 1.500.000 تومان
🔸 کارشناسی ارشد 2.000.000 تومان

3️⃣ تقسیم مبلغ باقیمانده به تعداد اقساط درخواستی و حداکثر 4 قسط
🛑 ارایه چک یا سفته به تاریخ های ذیل
🔸 2  اسفند 1400
🔸 2  فروردین 1401
🔸 2  اردیبهشت 1401
🔸 2  خرداد 1401

‼️ چک های ارایه شده الزاما باید در وجه دانشگاه صادر شود و از نوع سامانه صیاد (جدید) باشد.

شناسه ملی دانشگاه جهت ثبت چک در سامانه صیاد : 10861349858 به نام موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

شماره کارت دانشگاه جهت واریز وجه : 6277607000152616 به نام موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

لطفا پس از واریز با ثبت ، نام و نام خانوادگی ، کد ملی و رشته تحصیلی بر روی فیش آن را به شماره 09366435429 از طریق نرم افزار واتس اپ ارسال نمایید

تلفن واحد آموزش : 01152322004
تلفن واحد مالی : 011523211986