دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری امتحانات ، لطفا هرچه سریعتر نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام فرمایید. ضمنا امتحانات پایان ترم بصورت حضوری برگزار می گردد و عدم حضور در زمان مشخص شده برای هر درس به منزله غیبت امتحانی و ثبت نمره صفر برای درس می باشد