آدرس سالن برگزاری کلاس های عملی دروس تربیت بدنی 1 و تربیت بدنی 2

سالن برگزاری کلاس آقایان

سالن ورزشی سپاه چالوس

آدرس : خیابان هفده شهریور روبروی اداره برق


سالن برگزاری کلاس بانوان
سالن ورزشی سپاه نوشهر
آدرس : جنب دانشکده نیروی دریایی ارتش سالن 9دی