Skip Navigation Links    

گروه آموزشی مدیریت دانشگاه مارلیک یکی از گروه های  آموزشی فعال است که دارای سابقه قریب به 8 سال در پرورش نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد . تعداد اعضای هیات علمی  این گروه در حال حاضر 8 نفر می باشند که دارای تخصص های مختلف در سطح دکتری و کارشناسی ارشد می باشند . 

این گروه در حال حاضر در مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی  دانشجو می پذیرد . 

دوره كارشناسي مديريت بازرگاني يكي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشكيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي در زمينه بازرگاني با وظايف و هدفهاي گوناگون در سطوح كارشناسي مي باشد.

هدف از رشته مدیریت دولتی آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت دولتی قادر خواهند شد تا به منزله پزوهشگر به مطالعه پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مساول مدیریتی به اداره موفقیت امیز سازمان ها کمک نمایند.
تلفن تماس : 01152126517
میزان تحصیلات : دکتری
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
برنامه ترمی کارشناسی مدیریت بازرگانی
برنامه ترمی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
دکتری مدیریت دولتی
مرتبه علمی : استادیار
نوع همکاری : تمام وقت
       
 
 
مازندران - نوشهر - خیابان
 شهید عمادالدین کریمی
 بن بست پاسارگاد
 کد پستی :

 46678-54651 
 تلفن :
 01152321986
 فکس :
 01152322004
 پست الکترونیک :
 info@marlik.ac.ir
Skip Navigation Links