حوزه ریاستمدیر گروه

فرم ها


اطلاعیه


تنها اوست که می ماند خبر جان کاه درگذشت نابهنگام هنرمند فرهیخته و معلم شایسته مرحوم داریوش کاظم پور به واقع بسیار سنگین و دردناک است. احساس جای خالی استاد کاظم پور در جمع همکاران و دانشجویان موسسه آموزش عالی مارلیک بسیار سنگین و جان سوز است. این مصیبت و خلاء بزرگ جامعه هنری کشور را به همه هنرمندان، هنرپژوهان، استادان، دانشجویان و به ویژه خانواده داغدار آن مرحوم تسلیت عرض می کنم . برای آن نور چشم از دست رفته، آمرزش و بهترین جایگاه بهشت و برای خانواده ایشان و وابستگان صبر و عمری پربرکت آرزوی می کنم.