معرفی رشتهمدیر گروه

نام : علی حاجی کتابی
تحصیلات : دکتری مهندسی صنایع
ایمیل :
تلفن : 01152126518

اطلاعیه


سرفصل دروس