معرفی رشتهمدیر گروه

نام : مجتبی نعمتی هریکنده ئی
تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری
ایمیل :
تلفن :

اطلاعیه


آخرین مهلت دفاعیه پروژه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار روز دوشنبه مورخ 94/4/29 ساعت 10:30می باشد. در صورت عدم حضور نمره درس صفر منظور خواهد شد.
به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری می رساند آخرین مهلت تحویل پروژه 10 مرداد 1395 می باشد.