معرفی رشتهمدیر گروه

نام :
تحصیلات :
ایمیل :
تلفن : 01152326557

اطلاعیه


هنر سرایت دادن و اشاعه احساس است. هنرمند از طریق هنر خود مخاطبان را به احساسی مبتلا میکند که خود تجربه کرده است و این بار هنرمند ایرانی استاد حسین علی ماچیانی با قلم خویش نقوشی خلق کرد تا احساسش را به مخاطبانش منتقل کند.