معرفی رشتهمدیر گروه

نام :
تحصیلات :
ایمیل :
تلفن : 01152326557

اطلاعیه


به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش هنر می رساند که کلاس جبرانی درس روش تحقیق آقای دکتر مصطفی رستمی در روز پنجشنبه 5 آذر ماه 94 از ساعت 9 صبح الی 13 تشکیل می گردد.