معرفی رشتهمدیر گروه

نام : علی محمودی عالمی
تحصیلات : دکتری تاریخ هنر
ایمیل : alimahmodialami@yahoo.com
تلفن : 011-5232007

اطلاعیهقابل توجه دانشجویان تاریخ هنرایران باستان زمان انتخاب واحددانشجویان ترم سوم 5تا7شهریورمی باشدلطفادرزمان اعلام شده نسبت به انتخاب واحداقدام نمایید

باعرض تبریک به دانشجویان ورودی مهر95لازم به ذکراست زمان ثبتنام از14شهریورتا18شهریور می باشددرضمن زمان برگزاری کلاس روزپنج شنبه می باشد
دانشجویان ترم اول توجه داشته باشندکه اولین جلسه کلاس درپنج شنبه 15 مهرتشکیل می گردد

سرفصل دروس