عدم برگزاری کلاس های روز جمعه 5 آذر

کلیه کلاس های روز جمعه 5 آذر بدلیل شرایط نامساعد جوی برگزار نمی گردد