قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی - تشکیل نشدن کلاس های استاد ماچیانی

کلاس های ساعت 14-8 استاد ماچیانی روز پنجشنبه 20 فروردین برگزار نخواهد شد ، ضمنا کلاس های ساعت 20-14 استاد ماچیانی برگزار میگردد