تعطیلی دانشگاه در روز های پنجشنبه

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز میرسانیم که دانشگاه مارلیک در فصل تابستان روزهای پنجشنبه تعطیل می باشد