پذیرش دوره‌های كاردانی نظام جديد موسسات آموزش عالی غيردولتی و غير انتفاعی سال۱۳۹۷

 تاريخ ثبت ‌نام پذیرش دوره‌های كاردانی نظام جديد موسسات آموزش عالی غيردولتی و غير انتفاعی سال۱۳۹۷

🔹 زمان ثبت نام 6 الی 12 خرداد 1397

🔶 ثبت نام از طریق وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور و یا مراجعه حضوری به دانشگاه

🔹 تلفن تماس : 01152126518