قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید - ترم 1

‼️ قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید - ترم 1
🔴 جهت دریافت برنامه کلاسی هرچه سریعتر به واحد آموزش مراجعه نمایید.
🔸 شروع کلاس ها از دوشنبه 9 مهر خواهد بود