ثبت نام دانشگاه مارلیک نوشهر در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398

‼️ ثبت نام دانشگاه مارلیک نوشهر در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته های ذیل از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور :🔸 طراحی پارچه و لباس با کد 26341


🔸 پژوهش هنر با کد 26190


🔸هنر اسلامی با کد 26225


🔸تاریخ هنر ایران باستان با کد 26227


🔸ارتباط تصویری با کد 26085


🔸تصویرسازی با کد 26104


🔸مهندسی معماری با کد 25888


🔸معماری داخلی با کد 25963


🔸مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی با کد 22917


🔸مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی با کد 15442


🔸ارتباطات اجتماعی با کد 14774


🔸باستان شناسی با کد 14165☎️تلفن تماس جهت مشاوره : 01152126517
@marlikUN