برگزاری نمایشگاه دستاوردها و اختراعات غرب استان مازندران در نوشهر


برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور غرب استان مازندران اول و دوم آذر ماه 1398 از ساعت 8 الی 18 در مصلی امام خمینی(ره) نوشهر. بازدید به صورت رایگان و برای عموم آزاد می باشد