ثبت نام و شرکت در بازدید علمی از نیروگاه برق کاسپین نوشهر

‼️ قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق ترم 1

🖊 جهت ثبت نام و شرکت در بازدید علمی از نیروگاه برق کاسپین نوشهر ، در روز پنجشنبه 28 آذر هرچه سریعتر به مدیر گروه برق ( رکار خانم دکتر سیمیاری ) مراجعه نمایید.

🔴 حضور کلیه دانشجویان ترم 1 مهندسی برق در این بازدید الزامی می باشد.