درخشش اعضای تیم پر افتخار دانشگاه مارلیک نوشهر در رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال فعالان فضای مجازی استان مازندران

💻اعضای تیم پر افتخار دانشگاه مارلیک نوشهر در رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال فعالان فضای مجازی استان مازندران

🔴 در بخش بازی های موبایل، در حالی که تیم اول اعلام نشد، تیم بازی سازان مارلیک رتبه دوم این مسابقات را بدست آوردند.

🔴 در بخش اپلیکیشن موبایل، در حالی که تیم اول اعلام نشد، تیم برنامه نویسان مارلیک رتبه دوم این مسابقات را بدست آوردند.

🔴 در بخش انیمیشن، تیم انیمیشن سازان مارلیک رتبه دوم این مسابقات را بدست آوردند.

 🟡 همچنین هر سه تیم به مرحله کشوری  رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال فعالان فضای مجازی راه یافتند