مشاوره تلفنی رایگان جهت جلوگیری از اضطراب و استرس ناشی از ویروس کرونا توسط خانم‌ دکتر زهره کیا مدرس گروه روانشناسی موسسه

🔴جهت توصیه های روانشناختی برای مدیریت بحران کرونا و همچنین پیشگیری ازاضطراب،استرس،و ترسهای ناشی از کرونا پنداری 

همه روزه از ساعات ۶-۴ عصر 

بصورت مشاوره تلفنی و رایگان می توانید با سرکار خانم دکتر زهره کیا ، مدرس گروه روانشناسی دانشگاه مارلیک نوشهر تماس بگیرید

امید که باهم بسلامت از این بحران عبور کنیم .


تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۴۸۷۳۹۸


@marlikUN