سخنرانی علمی در مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر توسط دکتر محمد قمری فتیده

باستان‌شناسی دریایی و استفاده از یافته‌های این رویکرد

در مطالعات باستان‌شناختی مناطق حاشیه‌ای دریای خزر

 
                                   توسط : دکتر محمد قمری فتیده

      دکتری باستان‌شناسی و عضو هیئت علمی

                               مؤسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

 

     زمان : چهار شنبه ۱۱/۰۶/۹۴                     ساعت : ۱۲-۱۰

مکان : ساری- میدان خزر- کیلومتر ۸ جاده خزرآباد- جنب خوابگاه دانشجویان علوم کشاورزی- مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر- سالن جلسات

از علاقمندان جهت شرکت در این جلسه دعوت بعمل می آید.