مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام دانشجویان کارشناسی ارشد

ضمن تبریک به مناسبت قبولی شما عزیزان در آزمون کارشناسی ارشد و دورۀ تحصیلات تکمیلی به اطلاع می­رساند ثبت نام در روزهای 14 الی 17 شهریور 94 انجام خواهد شد و جهت انجام امور ثبت نام ارائه مدارک زیر لازم است.

مدارك لازم جهت ثبت نام :

1-  اصل‌ و یک برگ‌ تصویر مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) مورد تایید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و یا شورای ‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) قید شده‌ باشد‌.

تبصره‌1- پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی (لیسانس‌) نمی‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تأیید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل ‌اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) را به دانشگاه ارائه‌ نمایند.

تبصره 2- آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که به هنگام ثبت‌نام و شرکت در آزمون (زمان ثبت‌نام 22/2/94 تا 03/03/94) دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ 31/6/94 فارغ‌التحصیل می‌شوند، دانشجوی سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ‌التحصیلی دوره کارشناسی را كه به تایید مسوول ذیربط رسیده است را زمان ثبت‌نام ارائه نمایند.

          

تذكر مهم: آن دسته از داوطلبانی که دانشجوی سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در آزمون شرکت نموده‌اند، معدل فارغ التحصیلی اعلام شده آنان از سوی موسسه آموزش ‌عالی محل فارغ‌‌التحصیلی دوره کارشناسی آنان، لحاظ گردیده و لازم است مطابق بند یک فوق و یا تبصره آن عمل نمایند.

2- اصل‌ شناسنامه‌ و دو سری‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.

3- اصل كارت ملي و دو سري فتوكپي ازآن.

4- شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.

تبصره- 12 قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌ منحصراً برای‌ برادرانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالی‌، برای‌ آنان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ صادر می‌گردد.

5- مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ یک‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال 1392 مشخص‌ کند (برای‌ برادران).‌