قابل توجه پذیرفته شدگان دوره کاردانی پیوسته دانشگاه مارلیک

ضمن تبریک به مناسبت قبولی در آزمون دوره­های کاردانی پیوسته و صعود به مرحله­ای بالاتر در زندگی به استحضار می رساند جهت انجام ثبت نام موارد زیر را می بایست مد نظر داشت.

ثبت نامدر يكي از روزهاي شنبه ، يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه 28 تا 31 شهریور 94  با در دست ‌‌داشتن ‌‌مدارك‌‌  زیر انجام خواهد شد.

 

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان

1. اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1394.

2. اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.

3. اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

4. 6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.

5. ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود).