برگزار نشدن کلاس های دکتر مصطفی رستمی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 آبان

کلیه کلاس های دکتر مصطفی رستمی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 آبان برگزار نمی گردد ، زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد