پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد - کد رشته محل

‼️‼️ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مارلیک نوشهر در رشته های ذیل :

🔴طراحی پارچه و لباس
کد رشته محل : 26422

🔴پژوهش هنر
کد رشته محل : 26249

🔴هنر اسلامی
کد رشته محل : 26294

🔴تاریخ هنر ایران باستان
کد رشته محل : 26296

🔴ارتباط تصویری
کد رشته محل : 26134

🔴تصویرسازی
کد رشته محل : 26155

🔴مهندسی معماری
کد رشته محل : 25918

🔴معماری داخلی
کد رشته محل : 26008

🔴مهندسی فناوری اطلاعات
کد رشته محل : 22993

🔴مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
کد رشته محل : 15503

🔴ارتباطات اجتماعی
کد رشته محل : 14849

🔴روانشناسی تربیتی
کد رشته محل : 14523

🔴باستان شناسی
کد رشته محل : 14199

☎️ تلفن تماس : 52322004-011
👈 آدرس : مازندران - نوشهر - خیابان  شهید عمادالدین کریمی - بن بست مهستان - دانشگاه مارلیک