تاریخ شروع امتحانات و زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

🔴تاریخ شروع امتحانات نیمسال جاری روز یکشنبه ۶ تیر ماه خواهد بود و دانشجویان گرامی از تاریخ 1 تیر می توانند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان و مشاهده تاریخ امتحانات اقدام نمایند

🔸 دانشجویان گرامی ، جهت جلوگیری از بروز مشکلات آموزشی و مشاهده برنامه امتحانی ، هرجه سریعتر نسبت به تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات اقدام فرمایید.

 مطابق مصوبه شورای آموزش به همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحان الزامی می باشد.