ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

کلیه دانشجویان ترم 7 مقطع کارشناسی پیوسته و دانشجویان ترم 3 مقطع کارشناسی ناپیوسته و دانشجویان مقطع کارشناسی که حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1401 فارغ التحصیل خواهند شد می توانند در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 ثبت نام نمایند
 علاقه مندان جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 3 بهمن 1400 به واحد آموزش مراجعه نمایند

تلفن تماس : 01152322004