شروع کلاس های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال جدید

شروع کلیه کلاس های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از روز چهارشنبه 27 بهمن 1400 و در دو هفته اول بصورت مجازی می باشد و حضور کلیه دانشجویان در کلاس الزامی است ، روند ادامه برگزاری کلاس ها بصورت مجازی و یا حضوری متعاقبا اعلام خواهد شد