قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری دروس کارآموزی، پایان نامه ، پروژه نهایی ، طرح نهایی و پژوهش انفرادی اخذ کرده اند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری دروس کارآموزی، پایان نامه ، پروژه نهایی ، طرح نهایی و پژوهش انفرادی اخذ کرده اند

آخرین مهلت ثبت نمرات برای این دروس حداکثر ۳۰ تیر ۱۴۰۱ می باشد.

در  صورت عدم ثبت نمره تا تاریخ فوق دانشجو ملزم به تمدید و اخذ این دروس در نیمسال آینده خواهد بود