برگزاری کارگاه آموزشی سامانه کارآموزی

دانشجوی گرامی جهت شرکت در کارگاه آموزشی سامانه کارآموزی روز پنجشنبه مورخ 4 آبان 1402 راس ساعت 9 صبح در دانشگاه حضور بهم رسانید. (حضور برای دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی را اخذ نموده اند الزامیست.)