عدم برگزاری کلاس

دانشجوی گرامی کلیه کلاس های استاد خانم بیداد روزدوشنبه مورخ 8 آبان 1402 برگزار نمی گردد.برنامه کلاس جبرانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.