پیام تبریک ریاست موسسه به مناسبت هفته معلم

به نام آن که برترین ها را معلم آفرید


" معلم سالک عشق است و دلدادگی. سوز و گداز محفلش، طریق سوختن و ساختن عاشقانه است، برای رهائی از جهل و غفلت و ناسپاسی. او باغبانی می کند جوانه های پاک را تا قامتشان رعنائی شود و شاخساران سبزشان جهان را طراوت بخشد. "

این جانب ضمن عرض تبریک صمیمانه به مناسبت بزرگداشت مقام بزرگ معلم و معلمان بزرگی که در تربیت ما نقش داشته اند، لازم می دانم تا از زحمات بی دریغ همکاران شریف خانواده بزرگ مجموعه دانشگاهی مارلیک که در تربیت دانشجویانی آگاه، بیدار و با ایمان می کوشند، قدردانی نمایم. از هنرمند زمین و آسمان خواستار سلامتی و نشاط روزافزون برای همه این نورچشمان و خانواده محترمشان در همیشه ی روزگار می باشم. 


دکتر مصطفی رستمی

رئیس موسسه آموزش عالی مارلیک