ثبت نام جهت شرکت در مسابقات طناب کشی

نظر به برگزاری یک دوره مسابقات طناب کشی در سطح دانشگاه ، کلیه دانشجویان علاقه مند جهت ثبت نام می توانند به واحد فرهنگی دانشگاه جناب آقای جهاندار مراجعه کنند. ،