دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 94

‼️‼️دانشجویان گرامی جهت مشاهده برنامه امتحانات و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات به سامانه آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید
جهت ورود به سامانه بر روی لینک زیر کلیک نمایید


‼️‼️دانشجویان گرامی با توجه به فرآیند سیستمی ورود و ثبت نمره امتحانات پایان ترم ، لطفا با دریافت به موقع کارت ورود به جلسه امتحانات  ، در   🔴 تاریخ ، 🔴 کلاس و 🔴 شماره صندلی  مشخص شده برای هر درس  در جلسه امتحان حاضر شوید.
در غیر اینصورت و حضور در تاریخ و شماره صندلی متفاوت با اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه امتحانات کلیه عواقب احتمالی و مسئولیت 👈عدم ثبت نمره و 👈حذف درس بر عهده دانشجو خواهد بود.‼️‼️